GPAT Qualified

  • Home
  • -
  • GPAT Qualified

Suman

GPAT-2018
B.Pharm. (2014-2018 Batch)

Anil Kumar

GPAT-2017
B.Pharm. (2013-2017 Batch)

Kirandeep Kaur

GPAT-2019
B.Pharm. (2015-2019 Batch)